hercikakriz.cz hercikakriz.cz - Her?ík a K?í? - profesionální slu?by pro kanalizace

hercikakriz.czWebsite Profile

Title: Her?ík a K?í? - profesionální slu?by pro kanalizace
Keywords: kanalizace, her?ík a k?í?, slu?by pro kanalizace
Description:Komplexní slu?by pro správu a údr?bu kanalizace. Va?i kanalizaci vy?istíme, kamerou zjistíme její stav a p?ípadnou závadu opravíme bezvykopovou technologií.
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

hercikakriz.cz Information

Website / Domain:hercikakriz.cz
Website IP Address:93.185.102.191
Domain DNS Server:ns.inecnet.cz,ns2.inecnet.cz

hercikakriz.cz ranks

Alexa Rank:6039672
EveryoneDomain Rank:2
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

hercikakriz.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$3,475
Daily Revenue:$9
Monthly Revenue:$285
Yearly Revenue:$$3,475
Daily Unique Visitors:876
Monthly Unique Visitors:26,280
Yearly Unique Visitors:319,740

hercikakriz.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Vary Accept-Encoding
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, max-age=0
Content-Type text/html; charset=utf-8
Server Apache
Date Fri, 21 Sep 2018 02:44:27 GMT

hercikakriz.cz WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage
kanalizace 10 3.69%
her?ík a k?í? 3 1.41%
slu?by pro kanalizace 1 0.75%

hercikakriz.cz Similar Website

Domain WebSite Title
smisekprodeti.cz SMí?EK - Profesionální slu?by pro rodi?e a děti
mudrlapcik.cz MUDr. Ji?í Lap?ík, prakticky léka? pro dospělé
studio-glamour-liberec.cz Studio Glamour Liberec - profesionální kade?nické, kosmetické, masérské a dal?í doplňkové slu?by pr...
saint-gobain-pam.cz Trubky, tvarovky, armatury, poklopy a m?í?e z tvárné litiny pro vodovody a kanalizace - saint-gobai...
tww.cz TouchWARE | Profesionální IT slu?by
touchware.cz TouchWARE | Profesionální IT slu?by
dekarbonizace-motoru.cz Dekarbonizace motoru a dal?í slu?by pro Va?e auto
dekonta.cz dekonta | slu?by a produkty pro lep?í ?ivotní prost?edí
sibera-servis.cz Sibera-servis.cz | Slu?by pro vá? lep?í domov
bms1.cz BMS1 - Kvalitní a spolehlivé profesionální slu?by ?etrné k ?ivotnímu prost?edí a p?írodním zdroj?m
jlvcatering.cz Master’s Catering - profesionální cateringové slu?by
1001herprodivky.cz 1001 her pro dívky, dív?í hry zdarma
elektroesk.cz ESK - elektro a modely. Na?e slu?by pro Va?í vět?í spokojenost
zaridakci.cz Za?i?Akci.cz - Najděte kapelu, fotografa, moderátora, vystoupení a dal?í slu?by pro va?í akci snadn...
dudajiri.cz Ji?í DUDA - STAVBY - KANALIZACE - Ostrava!!!
vak-km.cz Aktuality - Vodovody a kanalizace Kromě?í?, a.s.
sos24.cz Odtahová a asisten?ní slu?ba - Jihlava, Velké Mezi?í?í, Havlí?k?v Brod, Humpolec, D1
sariv.cz SARIV-Něm?ík s.r.o. - v?e pro nytování, lisování, p?iva?ování a spojování materiál? | Sariv - Něm?í...

hercikakriz.cz Alexa Rank History Chart

hercikakriz.cz aleax

hercikakriz.cz Html To Plain Text

Her?ík a K?í? - profesionální slu?by pro kanalizace K provozování webu hercikakriz.cz vyu?íváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory slou?ící k p?izp?sobení obsahu webu, k mě?ení jeho funk?nosti a obecně k zaji?tění va?í maximální spokojenosti. Pou?íváním tohoto webu souhlasíte se zp?sobem, jakym s cookies nakládáme. V po?ádku Her?ík a K?í? Menu úvodní stránka Slu?by Ceníky Poradna/FAQ O nás Kontakt 235 516 666604 208 684hercikakriz@hercikakriz.cz Cars big Cars top ?e?ení va?ich problém? s kanalizací Kanalizace nebo odpady jsou ucpané Problémy s kanalizací se ?asto opakují Odpadní jímka, ?umpa nebo lapoly jsou plné Do?lo k havárii nebo po?kození kanalizace Kdy? jde o kanalizace, zvládneme cokoli ?i?tění kanalizace a potrubí ?i?tění domovních odpad? Revize kamerovym systémem Frézování p?eká?ek v kanalizaci Bezvykopové i stavební opravy Zkou?ka těsnosti Sání odpadních vod a kal? Prodej kanaliza?ních prvk? PRO? CHTíT HER?íKA A K?í?E Ka?dy rok vy?e?íme 4 500 problém? s kanalizacemi, staráme se o 12 700 zákazník? a zku?enosti sbíráme 23 let. Pou?íváme jen vykonnou techniku, která odvede práci rychleji a pro vás tak levněji. U nás na velikosti a vykonu zále?í. U?et?íte za dopravu i vodu. P?i ?i?tění nejezdíme pro vodu sem a tam. Velké cisterny a recykla?ní vozy si vysta?í. dal?í d?vody Novinky v?echny novinky Ucpany záchod? Zavolejte! Máme techniku i 23 let zku?eností. 19. duben 2017 Máte ucpaná záchod a nechcete se ?pinit fekáliemi? Zavolejte nám. Máme 7 vysoce vykonnych voz?, které si poradí s ka?dou ucpávkou.Více → Havarijní ?i?tění kanalizace o Velikonocích 13. duben 2017 O velikono?ních svátcích 14. - 17. 4. 2017 pro vás zaji??ujeme havarijní ?i?tění va?í ucpané kanalizace. V p?ípadě pot?eby volejte 604 208 684 a domluvte si termín ?i?tění. Jsme vám k dispozici od 8:0...Více → v?echny novinky Poradna V?echny ?lánky Recykla?ní vozy ?et?í vodu a to hodně! 14. prosinec 2016 Systém recyklace vody v jednom z voz? v na?í flotile, m??e zachránit a? 7 milion? litr? ?isté vody ka?dy rok, během ?i?tění kanalizace. Více → Nej?astěj?í závady na kanalizaci a mo?né zp?soby opravy 23. b?ezen 2016 ?lánek o nej?astěj?ích závadách na kanalizaci s popisem mo?ností jejich oprav. Více → V?echny ?lánky Pou?íváme jen tu nejvykonněj?í techniku Uká?eme vám pro? Recykla?ní v?z Scanie 6×6 Recykla?ní v?z Scania - Kaiser 8×4 Recykla?ní v?z Scanie 8×4 ?istící a sací v?z Renault 1 ?istící a sací v?z Avia Recykla?ní v?z Renault Sací v?z Scania s tlakovou vodou Systém na prohlídky kanalizace Pojízdná kamera Tla?ná kamera Zobrazit v?e Volejte, pi?te 235 516 666604 208 684hercikakriz@hercikakriz.cz +420 235 516 666 - pevná linka +420 604 208 684 - mobilní telefon hercikakriz@hercikakriz.cz úvod Slu?by Ceníky O nás Poradna Kontakt Mapa webu ? HER?íK a K?í? spol. s r. o. Vytvo?eno skrze Breezy

hercikakriz.cz Whois

% (c) 2006-2017 CZ.NIC, z.s.p.o.
%
% Intended use of supplied data and information
%
% Data contained in the domain name register, as well as information
% supplied through public information services of CZ.NIC association,
% are appointed only for purposes connected with Internet network
% administration and operation, or for the purpose of legal or other
% similar proceedings, in process as regards a matter connected
% particularly with holding and using a concrete domain name.
%
% Full text available at:
% http://www.nic.cz/page/306/intended-use-of-supplied-data-and-information/
%
% See also a search service at http://www.nic.cz/whois/
%
%
% Whoisd Server Version: 3.10.2
% Timestamp: Sun May 21 12:51:34 2017
domain: hercikakriz.cz
registrant: HERCIKAKRIZSRO
admin-c: SH3939-RIPE
nsset: NSS:GTS-INEC:1
registrar: REG-CT
registered: 30.08.1999 02:00:00
changed: 04.06.2008 10:07:52
expire: 27.10.2023
contact: HERCIKAKRIZSRO
org: Her?ík a K?í? spol. s r.o.
name: Jan Wilczek
address: ?ivcovych 251/20
address: Praha 5
address: 15500
address: CZ
phone: +420.235516666
fax-no: +420.251618101
e-mail: hercikakriz@hercikakriz.cz
registrar: REG-CT
created: 04.06.2008 10:03:48
contact: SH3939-RIPE
name: Stanislav Hercik
address: CZ
phone: +420.235516666
fax-no: +420.251618101
e-mail: hercikakriz@hercikakriz.cz
registrar: REG-CT
created: 10.08.2001 22:13:00
changed: 04.06.2008 11:22:13
nsset: NSS:GTS-INEC:1
nserver: ns2.inecnet.cz (195.39.37.138)
nserver: ns.inecnet.cz (212.47.0.10)
tech-c: MACKU-NXT
tech-c: PAPOK-CZ
tech-c: SB:GTS-NOVERA
tech-c: FKR-CZ
tech-c: NEMPV
registrar: REG-IGNUM
created: 01.10.2007 02:00:00
changed: 21.11.2013 16:13:23
contact: MACKU-NXT
name: Josef Macku
address: V Celnici 10
address: Praha 1
address: 117 21
address: CZ
phone: +420 96355111
fax-no: +420 96355112
e-mail: josef.macku@gtsce.com
registrar: REG-IGNUM
created: 16.11.2001 17:36:00
changed: 21.07.2014 10:18:03
contact: PAPOK-CZ
name: Pavel Pokorny
address: Sokolovska 86
address: Praha 8
address: 18600
address: CZ
phone: +420.296157111
fax-no: +420.296157157
e-mail: pavel.pokorny@gtsnovera.cz
registrar: REG-IGNUM
created: 27.10.2005 11:55:00
contact: SB:GTS-NOVERA
org: GTS NOVERA a.s.
name: GTS NOVERA a.s.
address: P?emyslovská 2845/43
address: Praha 3
address: 130 00
address: CZ
e-mail: info@gtsnovera.cz
registrar: REG-IGNUM
created: 09.01.2006 12:15:00
changed: 21.11.2013 16:13:23
contact: FKR-CZ
name: Filip Krupka
address: Vinohradska 184
address: Praha 3
address: 130 52
address: CZ
phone: +420 296157111
fax-no: +420 296157444
e-mail: filip.krupka@gtsgroup.cz
registrar: REG-IGNUM
created: 10.08.2001 22:13:00
contact: NEMPV
name: Ond?ej Novy
address: Mathonova 291/1
address: Prostějov
address: 79604
address: CZ
phone: +420.582315326
e-mail: Ondrej.Novy@nempv.cz
registrar: REG-IGNUM
created: 16.03.2010 10:24:0


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en